Gayrimenkul Geliştirme

 

Ekonomik yatırımların önemli bir kısmını oluşturan gayrimenkul yatırımlarının, hem yatırımcının ve hem de ülkenin ekonomik menfaatleri çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayacak şekilde üretilmektedir. Ülkemizde yaşanmakta olan ve ileriki yıllarda da devam edecek olan hızlı şehirleşme olayı, şehirlerimizde çok dinamik bir gayrimenkul piyasası yaratmaktadır. Bu durum, konunun önemini ve piyasada bu alanda yetişmiş elemana olan ihtiyacı gittikçe arttırmaktadır. Şehircilik, mimarlık, mühendislik, işletme ve ekonomi, arsa sahipleri ile diyalog ve teslim sonrası hizmet  gibi farklı disiplinlerde yetişmiş elemanlar, gayrimenkul finansı, pazarlaması, değerlemesi ve hukuku konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak zorundadırlar. 

BSYAPI & SİPAHİ İNŞAAT bu bakımdan bölgemiz için, bu alandaki yoğun talebin karşılanmasında önemli bir işleve sahiptir.

Copyrigt © 2020 Selçuk UZUN®