Kentsel Dönüşüm

 

RİSKLİ YAPI TESPİTİ


İlgili Belediye’de Emlak Bina Vergi Beyannamesi bulunan parsel sahiplerinden herhangi biri tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış kurumlardan birine başvuru yapılarak işlemler başlatılır.

Lisanslı laboratuvar tarafından binada zemin etüdü ile birlikte tahribatlı (karot, sıyırma, schdmit vb.) ve tahribatsız (röntgen donatı tespiti) çalışmalar yapılarak çıkan değerlere göre bina statik açıdan analiz edilir. Riskli olarak belirlenen binalar için Statik rapor hazırlanır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sistemine kaydedilerek Yapı Kimlik Numarası alınır.

Hazırlanan dosya Belediye mühendislerince inceleme yapılması için Belediyenin ilgili müdürlüklerine  teslim edilir. Onaylanan dosyalar Riskli yapı olarak kabul edilir ve Belediye tarafından İlçe Tapu müdürlüğüne parsel üzerine “6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapıdır” şerhi konulması için resmi yazı yazılır.

İlçe tapu müdürlüğü tarafından şerh işlenmesinden sonra tüm parsel sahiplerine tebligat çekilerek parsele Riskli yapı belirtmesi konulduğu bununla ilgili itirazları olması halinde ilgili belediye’sine başvurulması gerektiği bilgisi verilir.

İtiraz olması halinde hazırlanan dosya Belediye tarafından İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne gönderilir. Dosya burada üniversitelerden oluşan komisyonlar tarafından tekrar incelemeye alınır. Mevcut binanın riskli olduğu kabul edildiği takdirde Belediye’ye itirazın reddedildiği bilgisi gönderilir. Bu aşamada harçlardan muafiyet belgesi hazırlanarak Binanın Riskli yapı olduğu kesinleşmiş olur.

2/3 İLE ANLAŞMA YOLU


Tüm mülk sahiplerinin belli bir müteahhit ve proje üzerine anlaşamaması durumunda 6306 sayılı kanun ve yönetmelikleri gereği 2/3 ile anlaşma yapılması halinde işlemlere devam edilebilir.

Riskli binanın kesinleşmesinden sonra öncelikli olarak SPK lisanslı bir değerleme firması tarafından “Arsa payına ilişkin değerleme ve varsa bağımsız bölüme ilişkin değerleme” raporu hazırlanır. Bu raporun temin edilmesinden sonra en az 2/3 çoğunluk ile Bina Ortak Karar Protokolü imzalanarak hangi projenin hangi müteahhit ile yapılacağına karar verilmiş olunur. 

Henüz anlaşma sağlamamış 1/3’lük kısımda kalan malik veya maliklere Noter vasıtasıyla 6306 sayılı kanunun 15/2 maddesine istinaden ihtarname çekilir. Bu ihtarnamenin ulaşmasından itibaren 15 gün içerisinde kat karşılığı sözleşme imzalamayan  maliklerin açık artırma yolu ile hisselerinin satılması için ilgili Belediye’ye başvuru yapılarak pay satışlarının yapılması talep edilir.

Dosyanın incelenmesini müteakip Belediye tarafından satış günü belirlenerek tüm parsel sahipleri bu ihaleye davet edilir. Yapılacak olan ihale de anlaşma sağlamayan maliklerin hisseleri ya satış yapılarak sonlanmış olur, ya da kabul etmeleri halinde bile, anlaşılan müteahhit verilen süre içerisinde kat karşılığı sözleşme yapmayı istediği takdirde sözleşme yapabilirler. Aksi halde pay satışı gerçekleşmiş olacaktır.

Copyrigt © 2020 Selçuk UZUN®