Projelendirme Süreci

 

BİR MİMARİ PROJENİN AŞAMALARI NELERDİR?


Bir mimari projede, arsa sahipleriyle tüm prensiplerde, teknik ve hukuki anlaşmalarda mutabakat sağlandıktan sonra ve arsa sahiplerinin ihtiyaçların belirlenmesinin ardından; keşif, projenin yapılacağı arsanın ölçülerinin alınması ve ölçeklendirilmesi, yerleşim planının yapılması, arsanın ulaşım, yol, elektrik, su ve kanalizasyon bağlantılarının belirlenmesi, yine arsanın yönlerinin; yani rüzgâr için kuzey-güney, ışık için doğu-batı akslarının belirlenmesi, topografi, bitki örtüsü ve ağaçların yerlerinin belirlenmesiyle peyzaj özelliklerinin çıkartılması ve imar durumunun çıkarılması gibi adımlar sıralanabilir.

Arsanın tüm özelliklerine hakim olunduktan sonra tasarım aşamasına geçilerek önce tasarım konsepti oluşturularak ilk şemalar ve eskizler çizilir. Ardından kesit ve görünüş çizimleri gelir. Bazıları teknik bazılarıysa desen olarak sınıflandırılabilen bu çizimler yapılırken çevre unsurları da hesaba katılır. Tüm bu süreçler statik projeyi çizen, proje yönetimini üstlenen mühendislerle koordine bir şekilde, bilgi alışverişi yapılarak yürütülür.

Eskiz ve tasarım aşamasının ardından perspektif çizimleri ve teknik detay çizimleri yapılır; gerekiyorsa üç boyutlu bir maket hazırlanarak projenin taslak aşaması tamamlanır. Eskizlerle geliştirilen projenin onaylanması durumunda bir sonraki adımda aletlerle ve araçlarla çizime geçilir. Bu adım artık projenin hazırlanması adımıdır.

Proje, tasarım fikrinin uygun bir ölçekle yukarıda sıralanan çalışmalarla birlikte kağıda geçirilmesiyle hazırlanarak arsa sahiplerine sunulan projedir. Bu aşamada avan projenin içinde; vaziyet (oturuş-durum) planları, kesitler, kat planları, görünüşler ve çatı planları çizilir. Be. Arsa sahiplerine bir sunum ile aktarılır.  

Bu aşamada arsa sahipleri tarafından belirtilen ihtiyaç ve talepler göz önüne alınarak gerekli değişiklikler, düzeltmeler ve revizyonlar uygulanır. Ve kesin proje tamamlanmış olur. 

Proje yönetimi süreci ilerlerken öte yandan mimari projeye paralel olarak statik ve mekanik /tesisat projeleri de hazırlanır. Ardından çizilen “kesin proje” yapının boyutlarına göre 1/50 ölçeğiyle çizilir. Ve ruhsat süreci başlatılmak üzere ilgili belediyeye başvuru gerçekleştirilir. 


USTALIK AYRINTIDA SAKLI


Bir bina projesi için işverenin ihtiyaçlarını doğru algılamak çok önemlidir. Müşterinin amaçlarını detaylı ve açık bir şekilde anlatan kısa bir “” çok faydalı olabilir. Projesinin fonksiyonu ve amacı, saha ayrıntıları, arazi etüdü, toprak çalışmaları, iklim, mevcut altyapı ve hizmetleri, yüzey gereksinimleri, çalışma ilişkileri, projenin bütçesi ve zaman ölçeği, teknik kısıtlamalar, kentsel planlama yönetmeliği, teknik ve finansal talepler, maliyetler ve kalite standartları; tüm bu detaylar yapı projesinin inceliklerinin işlendiği iş kollarıdır. Ayrıca yapı projelerinin sürdürülebilir olması için gerekli temel kriterleri sağlamak için projenin çevresel özelliklerini tanımlamak gerekir. İşte yapı projelerinde tüm bu detayları göz önünde bulundurmak; etkili, sürdürülebilir, güvenilir ve verimli bir proje süreci için inşaat ve yapı sektörü tecrübesi esastır.

BSYAPI & SİPAHİ İNŞAAT, inşaat ve yapı sektöründeki tecrübesi ile, onlarca uzman çalışanı ve onlarca yıllara sığdırdığı birbirinden farklı projesi ve sayısız memnun müşterisiyle; sağladığı tasarım, uygulama, denetim, destek ve takip hizmetleriyle, hem mimari proje alanındaki tüm ihtiyaçlarınızı eksiksiz ve kusursuz bir şekilde karşılar, hem de uygulama alanındaki tecrübe ve birikimleriyle arsa sahiplerimizin istek ve dileklerini karşılayabilmesiyle rakiplerinin arasından sıyrılmaktadır.

BSYAPI & SİPAHİ İNŞAAT, TECRÜBESİ VE GELENEKLERİYLE YAŞANILACAK MEKANLAR İNŞAA EDER

Copyrigt © 2020 Selçuk UZUN®